Användarvillkor

Genom att registrera sig godkänner användaren att studentbostadsportalen lagrar användarens personliga information, inklusive IP-adress, i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Som användare går du med på att all information som du skrivit in sparas i databasen. Denna information kommer inte att distribueras till någon tredje part utan ditt samtycke. Undantag till denna regel gäller om användaren brutit mot tillämplig lag och ansvariga för webbsidan blir skyldiga att utlämna relevant information under laga tvång. Användare ger tillstånd till portalen att föra register över användarkonton. 

Portalen ansvarar inte för att informationen gällande förmedlingen av bostäder mellan användare är korrekt. Portalen tar inte ansvar för kontrakt och avtal mellan hyresvärd och hyresgäst.

Portalen förbehåller sig rätten att stänga av en användare om det finns misstanke om olovlig uthyrning, bedrägeri eller liknande. Portalen förbehåller sig rätten att neka publicering av annonser där det föreligger misstanke om bedrägeri.

Logga in

Registrera

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Avbryt

Glömt?